Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Sản lượng tiêu thụ nội địa của xi măng tăng cường

giá xi măng
Lượng tiêu thụ tăng nhưng giá xi măng vẫn định hình

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, xuất khẩu clinker và xi măng đạt khoảng 1,10 triệu tấn. Cũng trong 8 bốn tuần, xuất khẩu clinke và xi măng bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2015 bởi con số 10,20 triệu tấn.

Lượng tiêu thụ xi măng tỏng 04 tuần 8 tăng nhanh bởi các điều kiện về thời tiết. Dù sản lượng tiêu thụ trong nước đẩy mạnh nhưng giá mặt hàng này vẫn định hình.

Dựa vào các nhân tố kiện thực tiễn về vốn đầu cơ xây dựng cơ bản năm 2016 và các chính sách đầu tư sản xuất, Bộ Xây đắp đã ước lượng yêu cầu xi măng năm 2016 là khoảng 75-77 triệu tấn, tăng 3,2 - 6% so với năm 2015. Bộ Xây dựng cũng cho rằng, tiêu thụ xi măng nội địa đạt khoảng 59 - 60 triệu tấn, tăng 4,5 - 6,3% ; xuất khẩu cũng đạt khoảng 16 - 17 triệu tấn, ngang với năm 2015.


Xem nhiều hơn: nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email