Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Mở đầu thanh tra đất đai với diện tích lớn trên cả nước

Mục tiêu tầm thường của Đề án là nhằm tăng nhanh nhận thấy và giải quyết ngừng điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng mạnh điều hành nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực qui định đất đai, chặn đứng, hạn giễu cợt trạng thái vi phạm qui định đất đai trên khuôn khổ cả nước.

Đề án sẽ được khai triển thi hành trên phạm vi cả nước, thời gian thực hiện từ 04 tuần 1- 2016 tới bốn tuần 12-2020.

Theo đó, đối tượng thanh tra gồm:

- UBND các ngành thị xã, phố trong việc điều hành đất đai; trung tâm là việc điều hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích dùng đẩt; đạt yêu cầu đất đai, cấp giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, tư nhân và việc phát hiện, chặn lại, xử lý kịp thời hành vi vi phạm qui định đất đai của người sử đụng đất;

- UBND các ngành và các tổ chức chuyên ngành trực thuộc về quản lý đất đai, tài chính, thuế, xây đựng các ngành trong việc chấp hành hồ sơ hành chính về đẩt đai; việc điều hành đất trồng lúa và việc quản lý đất đai tại các khu công nghệ, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các hạ tầng trực tiếp sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghệ;

- Các công ty dùng đất tại các khu công nghệ, cụm công nghiệp, khu kinh tế; các cơ sở vật chất sản xuất sản phẩm ngoài khu kĩ nghệ có tín hiệu vi phạm qui định đất đai.

Bắt đầu thanh tra đất đai với quy mô lớn trên cả nước - 1

Sẽ thanh tra 30 đô thị trên cả nước về đất đai từ 2016 tới 2020

Theo kế hoạch tại Đề án, năm 2016, sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của UBND các ngành quận, xã trên phạm vi cả nước.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email