Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Becamex IJC xin quan niệm cũ kĩ đông vấn đề chỉnh phương án giảm vốn điều lệ

CTCP Phát hành Cơ sở vật chất Công nghệ (mã chứng khoán IJC) ngày 23/9 tới đây sẽ chốt danh sách cũ rích đông trả cũ rích tức năm 2015 bằng tiền và thực hiện lấy quan niệm cổ lỗ đông bằng văn bạn dạng.

Lấy quan niệm cũ rích đông bằng văn bản

Thời điểm thực hiện dự kiến từ 29/9 tới 17/10/2016. Nội dung là xin quan điểm cũ rích đông bằng văn bạn dạng để nhân tố chỉnh cách thức giảm vốn yếu tố lệ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 ưng chuẩn. Cách thức điều chỉnh chi tiết chưa được báo cáo.

Hiện nay, vốn nhân tố lệ Becamex IJC gần 2.742 tỷ đồng. ĐHCĐ thường niên 2016 đã phê chuẩn cách thức chào tìm công khai tối đa 139,19 triệu cổ hủ phiếu, tương ứng 50,76% tổng số cổ hủ phiếu đang lưu hành của IJC với mức giá tối đa không quá 10.000 đồng/cp. Mục đích để giảm vốn nhân tố lệ nhằm bảo đảm hiệu quả dùng vốn phù hợp với diện tích hoạt động và yếu tố kiện kinh doanh công ty.

Năm 2010, nhằm vận động vốn cho các công trình BĐS lớn tại Bình Dương và sẵn sàng chiến lược vốn đối ứng để đầu cơ công trình BOT quốc lộ 13 trên cao, IJC đã tăng vốn vấn đề lệ gấp 5 lần, từ 548 tỷ đồng lên 2.741 tỷ đồng. Tất nhiên, sau đó các công trình trên không được UBND tỉnh Bình Dương chấp hành, nên dòng vốn của công ti dôi thừa.

Trả cũ kĩ tức năm 2015 bằng tiền

Tỷ trọng 4% (01 cũ kĩ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian trả tiền 17/10/2016. Tương tự Becamex IJC sẽ chi khoảng 110 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ hủ đông.

Năm 2015, Becamex IJC đạt 122 tỷ đồng lãi sau thuế, bằng 53% so với cùng kỳ năm 2014. Với việc chi 110 tỷ đồng, IJC đã dùng gần hết lãi ròng cả năm chia cho cũ kĩ đông.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email