Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Bảo Minh chốt danh sách cổ lỗ đông sản xuất 8,3 triệu cũ kĩ phiếu thưởng

Ngày 23/9 tới đây,Trọng tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ chốt danh sách cổ đông Tổng Công ti cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán BMI) để tạo ra cũ rích phiếu thưởng do chấp hành tăng vốn cổ hủ phần trong khoảng vốn đầu tư chủ chiếm hữu tỷ trọng 10:1 (cũ kĩ đông chiếm hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Tương tự Bảo Minh sẽ sản xuất khoảng 8,3 triệu cổ hủ phiếu mới, trị giá sản xuất theo mệnh giá 83 tỷ đồng chia thưởng cho cổ lỗ đông. Trên BCTC phù hợp nhất đã soát xét 6 bốn tuần đầu năm 2016 của công ti, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia đến 30/6/2016 là 202 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần còn 1.057 tỷ đồng và các quỹ khác thuộc chủ chiếm hữu còn trên 36 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC hiện là cổ hủ đông lớn nhất của Bảo Minh. SCIC sẽ nhận về khoảng 4,2 triệu cũ rích phiếu mới.

BMI nằm trong danh sách 10 doanh nghiệp mà SCIC sẽ thoái vốn theo chủ trương của Chính phủ. Ngày 17/8 vừa mới đây, Chính phủ và các bên can dự đã một lần nữa họp bàn về cách thức và lộ trình thoái vốn tại 10 doanh nghiệp này.

Hải Minh

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email