Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Phó Thủ tướng đòi hỏi chấp hành luân chuyển cán bộ nếu xảy ra nhũng nhiễu

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có những lãnh đạo về chiến lược đối với việc thi hành nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan tổng phù hợp, tham mưu của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn đến.

Tham mưu theo các tín hiệu hoạt động mua bán

Sáng ngày 16.7 tại Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự Hội nghị sơ kết 6 04 tuần đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 về thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội. Hội nghị có sự tham dự của hơn 700 đại biểu là chỉ đạo của 63 tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương, lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghệ trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng sau 30 năm đổi mới và 5 năm thi hành Nghị quyết Đại hội Đảng XI, đất nước căn bản đạt được các mục tiêu tạo ra kinh tế, xã hội về ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hợp lý, kiểm soát lạm phát, đảm bảo bình yên quốc phòng, săn sóc nhiều hơn cho an sinh xã hội. Lãnh đạo Chính phủ phản hồi Bộ KH&ĐT đã có nhiều công huân đóng góp cho các chiến thắng này của quốc gia trong thời gian qua cũng như trong 6 04 tuần đầu năm 2016.

Tại hội nghị này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng không chỉ bình chọn công việc của ngành KH&ĐT trong 6 04 tuần đầu năm 2016 mà còn đặt ra nhiều vấn đề cần thiết để ngành nhận thức dứt khoát cho cả nhiệm kỳ 2016- 2020. Để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Quốc hội và các chương trình hành động, Nghị quyết của Chính phủ trong thời điểm tới, Phó Thủ tướng cho rằng còn nhiều vấn đề của kinh tế xã hội cần có câu trả lời.

Vì sao chúng ta tăng trưởng dưới tiềm năng? Vì sao có nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ “chưa giàu đã già” vì để lỡ cơ hội “dân số quà”? Vì sao năng suất công sức, năng lực cạnh tranh của non sông, của xã hội và doanh nghiệp còn hạn chế giễu? Vì sao mà tạo ra thiếu bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường? Vì sao tham nhũng lãng phí vẫn tinh vi, đầu tư công không hiệu quả, hệ số Icor cao và nhiều dự án và nhiều doanh nghiệp thất thoát lãng phí? Vì sao đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện bộ mặt nông thôn cải thiện nhưng tại sao chênh lệnh giàu nghèo có khuynh hướng rộng ra?…”, Phó Thủ tướng đặt ra một loạt những câu hỏi và cho rằng rõ ràng những hạn giễu cợt này bắt nguồn từ chủ trương đầu tư và tổ chức chấp hành.

Để giải quyết những câu hỏi trên, lấy lại niềm tin cho người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng nghĩa vụ là của cả chuỗi hệ thống chính trị nhưng ngành KH&ĐT với tư cách là các cơ quan tham mưu, tổng hợp, chiến lược của Chính phủ, các địa phương phải nhận thức rõ về địa điểm, vai trò và nghĩa vụ của mình.

Chi tiết, với tác dụng tham mưu, tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh tế, xã hội chung của cả nước, Phó Thủ tướng cho rằng ngành cần kiểm điểm đã làm tốt việc này chưa? Luật Quy hoạch được đặt ra từ Hội nghị trung ương 6 khóa X nhưng giờ Chính phủ vẫn nợ Quốc hội. Bộ Chính trị ra Nghị quyết chỉ đạo và Chính phủ có quy hoạch về 6 vùng kinh tế, xã hội, 4 vùng kinh tế trung tâm của cả nước nhưng công việc còn rất ngổn ngang, chưa được chú ý, rà soát để điều chỉnh lại quy hoạch.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng cũng đặt ra cho ngành KH&ĐT việc lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm và quan trọng hơn là tổ chức thực hiện, tổng kết bình chọn đã được ngành nhiệt tình đúng mức hay chưa. Từ đó, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh ngành phải coi nhiệm vụ tổng thích hợp, tham mưu về quy hoạch, kế hoạch, chiến lược cho Đảng, Nhà nước theo tín hiệu hoạt động mua bán là nhiệm vụ số một.

Về nhiệm vụ tham mưu thể dè bỉu chế độ quản lý bình thường và một số lĩnh vực cụ thể, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ KH&ĐT là cơ quan đóng góp hàng đầu trong lĩnh vực này, nhất là trong việc sửa các Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp và cùng với các Bộ khác sửa Hiến pháp và các luật khác.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhắc lại chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành phải đổi mới tư duy hơn nữa nhất là tư duy tạo ra để giải quyết các nút thắt thể giễu cợt, góp phần quan trọng trong tham mưu phát triển kinh tế, xã hội cho tổ quốc và mỗi địa phương.

Đề cao đạo đức công vụ

Đối với quản lý đầu tư trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng đề nghị không thú vị FDI bằng mọi giá mà phải chọn lựa lọc các dự án để hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu kinh tế, dự án có công nghệ tốt, giải quyết việc việc làm, tăng thu nhập cho người dân, tăng nhanh xuất khẩu và bảo đảm thanh khoản ngoại tệ của nước nhà.

“Chúng ta phải có những bước hấp dẫn đầu tư ở trình độ cao hơn để không xảy ra tình trạng một đất nước 2 nền kinh tế, một bên là các doanh nghiệp FDI và một bên là doanh nghiệp trong nước”, Phó Thủ tướng nhắc nhở đồng thời nhấn mạnh nghĩa vụ của ngành là đẩy mạnh huy động vốn đầu tư của toàn xã hội hiệu quả nhất, phục vụ sự sản xuất kinh tế, xã hội của giang sơn. Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành KH&ĐT phối thích hợp với Bộ Nội vụ thân mật sắp xếp bộ máy quản lý phù hợp tác xã theo Luật Phù hợp tác xã (sửa đổi) khi mà mô hình này đang sống sót nhiều yếu kém kéo dài theo tinh thần không được tăng thêm biên giễu cợt.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ KH&ĐT trong năm 2016 chấp hành rà soát, phân công nhiệm vụ, cơ cấu lại các đơn vị của Bộ và dưới địa phương trên tinh thần rõ người, rõ việc, bảo đảm tính kết nối giữa các bộ phận, tăng cường đạo đức công vụ, chống nhũng nhiễu và chấp hành luân chuyển cán bộ.

Ngành KH&ĐT là những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc, nhưng không để “con sâu làm rầu nồi canh”. Ai không làm được thì thay thế, trước khi kỷ luật thì dẹp sang một bên không giao thêm việc”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Về các nhiệm vụ cụ thể trong thời điểm đến, Phó Thủ tướng đề nghị ngành phải tích phù hợp các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế, phối phù hợp hiệu quả chính sách tiền tệ, tài khóa và các chế độ vĩ mô khác để đạt được mục tiêu kinh tế, xã hội mà Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Bộ KH&ĐT sớm trình Chính phủ Đề án cục bộ tái cơ cấu giai đoạn 2016- 2020 trong đó có cập nhật các vấn đề mới đặt ra; khẩn trương xây đắp kế hoạch đề án đầu tư công trung hạn, phối thích hợp với Bộ Tài chính triển khai kế hoạch tài chính trung hạn trình Quốc hội vào bốn tuần 10/2016; tiếp tục bình chọn việc thi hành kế hoạch năm 2016 và khởi động lập kế hoạch cho năm 2017, coi kế hoạch là dụng cụ thực sự để phát hành kinh tế; khẩn trương hoàn thành khung khổ 2 Chương trình mục tiêu non sông và 21 chương trình mục tiêu khác để có chất lượng cao nhất.

Từ nay cuối năm, ngành KH&ĐT tập trung thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo tăng trưởng, kiểm soát lạm phát dựa trên tinh thần chỉ huy của các Nghị quyết 19, 35 và 60 của Chính phủ, các kịch bản điều hành giá. Đồng thời có kịch bản chi tiết đối với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tăng trưởng dương cho nông nghiệp từ nay tới cuối năm.

Để làm tốt nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng đòi hỏi ngành KH&ĐT “chủ động hơn nữa, thay đổi hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn nữa, xứng đáng là cơ quan tham mưu, tổng phù hợp chiến lược của Đảng, Nhà nước”.

Vũ Chung

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: New Hoi An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email