Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

CTCP Sữa vietnam (VNM): Ngày 22/8 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ hủ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 40% (01 cũ kĩ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời điểm thi hành 31/8/2016. song song Vinamilk cũng chốt danh sách cổ hủ đông sản xuất cũ rích phiếu thưởng do thi hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ trọng 5:1.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ hủ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian chấp hành chia làm 2 đợt vào 31/8/2016 (trả 8%) và 23/9/2016 trả 7% còn lại.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ngày 28/7 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ lỗ tức năm 2016 bằng tiền tỷ trọng 7% (01 cũ kĩ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 12/8/2016.

CTCP Đầu tư sản xuất Hạ tầng IDICO (HTI): Ngày 29/7 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cũ rích phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thi hành 25/8/2016.

CTCP Kasati (KST): Ngày 5/8 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời điểm thực hiện 22/8/2016.

CTCP Ngao du và Thương mại Vinacomin (DLT – UpCOM): Ngày 29/7 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ lỗ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời điểm thi hành 12/8/2016.

CTCP May Sài Gòn 3 (SG3-Dân chúng chưa niêm yết): Ngày 1/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ trọng 30% (01 cũ rích phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện 10/8/2016.

CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2015 bằng tiền tỷ trọng 1,5% (01 cũ kĩ phiếu nhận 150 đồng). Thời gian chấp hành 1/9/2016.

CTCP Kỹ thuật Xây đắp Phú Nhuận (PNT-Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 1/8 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ hủ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thi hành 15/8/2016.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: New Hội An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email