Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Kết quả kinh doanh quý 2/2016 đều không như ý

8 doanh nghiệp ngành than niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2016. Ngoài Than Núi Béo (NBC) vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 04 tuần và 3 doanh nghiệp Than Quà Danh (TVD), Than Mông Dương (MDC) và Than Đèo Nai (TDN) báo lỗ thì các doanh nghiệp khác như Than Hà Lầm (HLC), Than Hà Tu (THT), Than Cao Sơn (TCS) và Than Cọc Sáu (TC6) đều có kết quả kinh doanh không được như cùng kỳ.

Ngoại trừ Than Hà Lầm có doanh thu đạt 663 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm ngoái, thì các doanh nghiệp khác đều có doanh thu giảm sút. Chi tiết, Than Hà Tu giảm 9%; Than Cao Sơn và Than Cọc Sáu đều giảm 43%.

Dù Doanh thu Than Hà Lầm tăng nhẹ, nhưng lợi nhuận sau thuế cuối quý còn 11,15 tỷ đồng, giảm 1 tỷ so với quý 2/2015. Nguyên nhân một phần do giá vốn tăng đến 9%, đồng thời trong quý, công ti gánh khoản lãi tiền vay lớn dẫn đến chi phí tài chính tăng mạnh.

Lũy kế 6 bốn tuần đầu năm, Than Hà Lầm lãi trước thuế 19,83 tỷ đồng; LNST đạt 15,86 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 2 năm ngoái. Nếu so với chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (30,42 tỷ đồngg) thì nửa đầu năm công ti đã chấm dứt 65% kế hoạch.

Cả Than Hà Tu, Than Cao Sơn và Than Cọc Sáu đều có doanh thu giảm bớt. Các chỉ tiêu lợi nhuận đều giảm so với quý 2 năm ngoái. Khác biệt Than Cọc Sáu thoát lỗ nhờ khoản thu nhập khác từ thanh lý, nhượng bán của nả và các khoản thuế được giảm, nên cuối quý lãi vỏn vẹn gần 300 triệu tiền việt. Nhờ quý 1 có lãi nên lũy kế 6 bốn tuần công ti cũng ghi nhận hơn 4,3 tỷ đồng lãi sau thuế.

Xem BCTC Than Hà Lầm, Than Hà Tu, Than Cao Sơn, Than Cọc Sáu

Xuân Khang

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: New Hoi An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email