Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Giá vốn giảm sâu, vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 04 tuần

CTCP Sông Đà Cao Cường (mã chứng khoán SCL) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2016.

Quý 2/2016 Sông Đà Cao Cường đạt 38,6 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2015, trong khi đó giá vốn hàng bán lại giảm 33% do vậy lợi nhuận thuần cả quý đạt trên 23,1 tỷ đồng, tăng 233% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hình như, chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi tiêu lãi vay ghi nhận hơn 1,3 tỷ đồng, chưa bằng người ấy so với quý 2/2015; tổng cộng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 15,2 tỷ đồng, tăng 20% - thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu.

Kết quả, quý 2/2016 Sông Đà Cao Cường đạt 5,57 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm (5,34 tỷ đồng). Lợi nuận sau thuế cả quý đạt 5,16 tỷ đồng, tăng nhanh so với số lỗ 12 tỷ đồng quý 2 năm ngoái.

Lũy kế 6 bốn tuần đầu năm công ty ghi nhận hơn 7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 31% kế hoạch lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,5 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: New Hội An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email