Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

​“Đề nghị thành lập ủy ban lâm thời điều tra Formosa”

Vì sao ông lại đề nghị việc này, thực tế trong lịch sử hoạt động, Quốc hội chưa từng thành lập ủy ban lâm thời về bất kỳ việc gì?

- Vậy thì phải đặt lại câu hỏi là vì sao luật cho phép Quốc hội lập ủy ban lâm thời để lưu ý về các vụ việc nổi cộm mà chúng ta chưa bao giờ làm? Tôi cho rằng khi có sự việc nghiêm trọng thì phải làm.

Tôi ủng hộ quan điểm nên thành lập Ủy ban lâm thời để ý, điều tra các vấn đề không gian nổi cộm. Trước mắt là dồn vào một chỗ vào trường hợp Formosa. Sau đó là các dự án gần giống.

Vấn đề Formosa không chỉ là chuyện hôm nay mà của cả 70 năm tới. Dự án 70 năm nhưng ngay trong giai đoạn đầu đã thấy hình thành nhiều vi phạm, biểu thị sự coi thường qui định vn, coi thường quyền lợi của người dân Việt Nam.

* Từ câu chuyện Formosa, phải chăng công tác giám sát hoạt động của Quốc hội với các cơ quan hành pháp phải được Để ý hơn?

- Đúng là việc giám sát của Quốc hội đối với các cơ quan hành pháp cần phải nỗ lực hơn, sâu sát hơn và kiên quyết hơn. Nhiệm kỳ này phải rút kinh nghiệm nhiệm kỳ trước về việc này.

Trong Quốc hội, chúng ta còn có hiện tượng cả nể. Do đó các ủy ban phải làm đúng vai trò của mình hơn. Các đại biểu Quốc hội khi đã là đại biểu dân cử rồi thì phải đặt trách nhiệm dân cử lên cao hơn và tránh tình trạng nể nang.

Chính tình trạng nể nang này làm cho việc giám sát không tới nơi đến chốn. Khi cần làm thì không làm.

Với những hành vi như đã được phanh phui trên công luận, có thể thấy công tác hành pháp đã sơ hở. Có lúc tôi có cảm giác như cơ quan quản lý nhà nước đã bất lực trước những sai phạm đó, kể cả ở cấp trung ương và cấp địa phương.

 Ông Trương Trọng Nghĩa - Ảnh tư liệu

Ông Trương Trọng Nghĩa - Ảnh tư liệu

* Khi sự việc vỡ lỡ ra, hay có câu “đã làm đúng theo quy trình”. Vậy theo ông có phải xem lại quy trình?

- Sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 việc chấn chỉnh công tác cán bộ được tiến hành khỏe khoắn. Nổi lên một điều là phải xem lại cái gọi là quy trình, bởi vì quy trình do loài người đặt ra do con người xây đắp nên và do con người thông qua.

Nhưng tôi cho rằng nếu là nhân loại mà lại là loài người tốt, loài người có nghĩa vụ cao thì dù quy trình chưa ngặt nghèo thì người ta cũng sẽ bổ túc bổ sung, đề nghị hoàn thiện. Còn nếu nhân loại không tốt thì dù quy trình nghiêm ngặt người ta vẫn tìm cách để lách, bỏ lỡ.

Đã tới lúc phải rà lại tất cả các quy trình để xem có đủ sức để gạn lọc ngăn cản được những tiêu cực của những người có trách nhiệm xây dựng cũng như là phê chuẩn những quy trình hay không.

Nếu như quy trình chưa hoàn thành thì chúng ta bổ sung bổ túc bằng qui định, bằng những luật pháp của Chính phủ, của Đảng. Còn nếu quy trình chặt chẽ rồi thì phải xem lại công tác cán bộ. ví dụ người đó được giao gác cổng thì đêm anh lại mở cổng cho trộm vào.

Đó là vấn đề loài người chứ không phải là quy trình nữa. Phải xử lý cả hai khâu nhân loại, và quy trình mới giải quyết được.

Theo Viễn Sự

Tuổi trẻ


Xem tại: New Hoi An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email