Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Bộ Tài chính nói gì sau nghi ngờ cắt xén ưu đãi của doanh nghiệp

Nêu lại sự việc trên, lên tiếng của Bộ Tài chính dẫn thông tin trước đây có nêu việc Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP luật pháp 2 điểm đáng chú ý về ưu đãi.

Chi tiết, điều đầu tiên là những trường phù hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được chọn lựa hưởng mức ưu đãi thuế có ích nhất. Thứ hai, các dự án đầu tư được cấp phép trước ngày 1/7/2015 vẫn được hưởng ưu đãi theo luật pháp mới cho thời gian còn lại.

Đương nhiên, theo bình chọn của một vài thông tin trước đó, đây là những ưu đãi bị cắt xén trong Thông tư số 83/2016/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ 1/8.

Với nội dung những trường thích hợp dự án đầu tư mới có thể được chọn lựa hưởng mức ưu đãi thuế hữu ích nhất, Bộ Tài chính khẳng định, tại khoản 5 điều 4 Thông tư số 83 đã pháp luật về ưu đãi thuế như vậy.

Cụ thể, thông tư nêu rõ: “Trường hợp dự án đầu tư đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hữu dụng nhất."

"Như vậy, Thông tư 83/2016/TT-BTC đã hướng dẫn đúng quy định của Luật đầu tư và luật thuế thu nhập doanh nghiệp," thông báo của ngành tài chính khẳng định lại.

Về nội dung các dự án đầu tư được cấp phép trước ngày 1/7/2015 vẫn được hưởng ưu đãi theo quy định mới cho thời gian còn lại, lãnh đạo ngành tài chính cho rằng, đây chính là nội dung về việc bảo đảm ưu đãi đầu tư kinh doanh trong trường thích hợp đổi mới quy định.

Luật đầu tư đã quy định điều này và ghi rõ: Trường phù hợp văn bản luật pháp mới được ban hành pháp luật ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì chủ đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo luật pháp của văn bản quy định mới cho thời điểm hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP theo chỉ huy Bộ Tài chính cũng đã nêu với điều 3: Trong trường thích hợp văn bản pháp luật mới do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành có luật pháp làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực, chủ đầu tư được đảm bảo thi hành ưu đãi đầu tư.

Ngoài ra ấy, thây mặt ngành tài chính khẳng định, thông tư số 83 đã chiếu theo nghị định trên để chỉ dẫn. Chi tiết, thông tư có hướng dẫn: Việc bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường phù hợp đổi mới pháp luật chấp hành theo qui định tại Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Qua đó, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, một vài tin tức trước đó cho rằng cơ quan chức năng cắt xén ưu đãi của doanh nghiệp là do "chưa nghiên cứu trọn vẹn các nội dung chỉ dẫn tại Thông tư số 83/2016/TT-BTC."

Theo chỉ đạo ngành này, việc xây dựng và ban hành Thông tư số 83 đã được Bộ Tài chính chấp hành theo đúng quy trình xây đắp văn bản, đã tổng phù hợp ý kiến nhập cuộc của 16 Bộ, 15 Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và hàng chục cơ quan tác dụng khác.

"Nội dung Thông tư 83/2016/TT-BTC đã rà soát kỹ đảm bảo thích hợp với pháp luật của Luật đầu tư và luật pháp thuế hiện hành," báo cáo của ngành tài chính nhấn mạnh./.

Theo Xuân Dũng

Vietnam+


Xem thêm: New Hội An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email