Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Bị truy thu thuế thu nhập, LNST của Thương mại Bia Hà Nội (HAT) nửa đầu năm 2016 giảm gần 40%

CTCP Thương mại Bia Hà Nội (mã CK: HAT) báo cáo Lên tiếng tài chính quý 2 năm 2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của công ti đạt hơn 235 tỷ đồng tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tất nhiên tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng từ 84% lên gần 90% dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 24,54 tỷ đồng - giảm 24,72% so với cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý là doanh nghiệp được hoàn nhập chi tiêu bán hàng nên HAT ghi âm gần 491 triệu tiền việt chi phí bán hàng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 119% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cũng chỉ tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Kết quả sau cuối, lợi nhuận trước thuế quý 2 của HAT đạt 12,25 tỷ đồng giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái do Công ty bị truy thu tiền thuế TNDN, tiền phạt thuế của năm 2015 số tiền là 7,7 tỷ đồng theo yêu cầu của Cục Thuế TP Thủ đô. Số tiền thuế, tiền phạt thuế bị truy thu này tính trên tiền thuế TTĐB phải nộp bổ sung năm 2015.

Lũy kế 6 04 tuần đầu năm 2016, công ti CP thương mại Bia Hà Nội đạt 291,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 13,65% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng - giảm 38,7% so với cùng kỳ năm 2015. Dù vậy, EPS 6 bốn tuần đầu năm cũng đạt 3.228 đồng.

Thu Huyền

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: New Hội An City

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email