Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Đẩy mạnh chi phí lăng xê, lợi nhuận quý 2 của Dược Hậu Giang vẫn sụt giảm so với cùng kỳ 2015

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố của CTCP Dược Hậu Giang (DHG), doanh thu thuần trong quý 2/2016 của công ty đạt 875 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ chỉ tăng nhẹ 2% giúp lãi gộp Dược Hậu Giang đạt 390,43 tỷ đồng, tăng 21%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính Dược Hậu Giang tăng gấp đôi lên gần 15 tỷ đồng cơ bản nhờ sự gia tăng của lãi tiền gửi.

Các chi tiêu phát sinh trong kỳ của Dược Hậu Giang đều tăng thêm, khác biệt chi tiêu bán hàng tăng 66% lên xấp xỉ 160 tỷ đồng. Trong đó, việc tăng cường của chi tiêu bán hàng chủ quản tới từ việc tăng chi tiêu nhân viên và chi tiêu giới thiệu rộng rải.

Riêng trong quý 2, chi tiêu nhân viên Dược Hậu Giang đã tăng gấp 5 lần cùng kỳ 2015 lên 57 tỷ đồng. Hình như đó, chi tiêu quảng cáo tăng gấp rưỡi lên 60 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, công ty cũng chi ra 110 tỷ đồng cho hoạt động giới thiệu rộng rải, tăng gấp đôi cùng kỳ 2015.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, Dược Hậu Giang ghi nhận 168,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ 7% so với quý 2/2015.

Lũy kế 6 04 tuần đầu năm, lợi nhuận trước thuế Dược Hậu Giang tăng 8% so với cùng kỳ 2015 lên 339,2 tỷ đồng, tương ứng chấm dứt 45% kế hoạch năm 2016. EPS 6 bốn tuần của công ty tương ứng 3.091 đồng.

Tại thời gian cuối quý 2/2016, tổng của nả Dược Hậu Giang đạt 3.502 tỷ đồng, trong đó giá trị khoản phải thu ngắn hạn khách hàng chiếm 435 tỷ đồng, giảm 135 tỷ đồng so với đầu năm.

Mới đây, Taisho Pharmaceutical- chủ chiếm hữu nước tăng lực Lipovitan đã mua vào 21,3 triệu cổ phiếu DHG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 24,5% và trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Dược Hậu Giang, sau SCIC.

Hoàng Anh

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: New Hoi An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email