Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

6 tháng đầu năm, Bia Thủ đô- Hải Dương và cơ điện Hải Phòng cùng sụt giảm mạnh lợi nhuận

CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương (mã CK: HAD) công bố Công bố tài chính quý 2 năm 2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của tổ chức kinh doanh đạt gần 64 tỷ đồng giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ của giá vốn trên doanh thu thuần tăng 6% dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 16,4 tỷ đồng giảm 22,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế đạt 5,83 tỷ đồng giảm 38,8% so với năm 2015 do thuế TTĐB tăng từ 50% lên 55% nhưng giá sàn không tăng và do thời tiết không thuận tiện sản lượng tiêu thụ item không tăng.

Lũy kế 6 04 tuần đầu năm 2016, công ty CP bia Thủ đô – Hải Dương đạt hơn 78 tỷ đồng doanh thu thuần - giảm 7,2% so với cùng kỳ và hơn 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP cơ điện Hải Phòng (mã CK: DHP) cũng đã lên tiếng Lên tiếng tài chính quý 2 năm 2016.

Doanh thu thuần trong kỳ của công ti đạt gần 109 tỷ đồng - giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,08 tỷ đồng giảm 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, công ti CP cơ điện Hải Phòng đạt gần 183 tỷ đồng doanh thu thuần - giảm 33,8% so với cùng kỳ và 4,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu Huyền

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: New Hoi An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email