Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

6 bốn tuần mới đạt 28% kế hoạch đóng hộp mủ cao su cả năm

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) vừa báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và đề xuất phương hướng kinh doanh 6 bốn tuần cuối năm 2016.
Kết quả 6 04 tuần đầu năm, tổ chức kinh doanh khai thác được 4.880 tấn mủ quy khô, mới đạt gần 28% kế hoạch năm; thu mua hơn 4.015 tấn mủ cao su từ vườn cây tư nhân. Với số mủ đó, công ty đóng chai được gần 9.179 tấn mủ thành phẩm tính cả mủ skim.
Về công tác tiêu thụ, 6 bốn tuần đầu năm Cao su Phước Hòa bán được hơn 10.819 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân 29.059 đồng/tấn, thấp hơn 13,11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lượng hàng xuất khẩu trực tiếp đạt 2.815 tấn với giá niêm yết 30.157 đồng/tấn; còn lại 7.983 tấn nội tiêu và một lượng nhỏ ủy thác xuất khẩu. Giá bán nội tiêu bình quân trên 28.673 đồng/tấn.
Với kết quả đó, Cao Su Phước Hòa vẫn đặt mục tiêu vượt kế hoạch năm 2016 là đóng hộp 17.600 tấn. Mục tiêu chi tiết, quý 3 phấn đấu đạt 3.200 tấn mủ quy khô (32% kế hoạch năm).
Trước đây, ĐHCĐ thường niên Cao su Phước Hòa cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu sản lượng cao su đóng gói 17.600 tấn; thu mua 10.000 tấn và tiêu thụ được 27.600 tấn cao su tự nhiên. Tổ chức kinh doanh cũng đặt chỉ tiêu doanh thu ước đạt 907,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 100,71 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ hủ tức dự định 10% mệnh giá.
Thanh Mai
Theo Trí thức trẻ

Xem tại: New Hoi An City

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email