Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

6 bốn tuần đầu năm, CTCP Đầu tư và sản xuất giáo dục Thủ đô (EID) báo lãi 23 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và tạo ra giáo dục Hà Nội (mã CK: EID) thông báo Thông báo tài chính quý 2 năm 2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của công ti đạt hơn 237 tỷ đồng tăng 34,74% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần giảm gần 1% dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 73,49 tỷ đồng tăng 37,65% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu tài chính giảm mạnh chỉ còn 20 triệu đồng do chưa ghi nhận các khoản cũ rích tức, lợi nhuận được chia trong khi chi tiêu tài chính tăng nhẹ lên mức 2,3 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2015 do tăng chi tiêu về lãi tiền vay.

Hình như doanh thu thuần tăng có 34,74%, doanh thu về tài chính giảm mạnh thì chi tiêu bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt là 92% và 39% so với cùng kỳ năm ngoái khiến lợi nhuận sau thuế của công ti đạt 21,3 tỷ đồng - tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2015 tương đương EPS đạt 1.423 đồng.

Lũy kế 6 04 tuần đầu năm 2016, công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục Thủ đô đạt gần 295 tỷ đồng doanh thu thuần - tăng 26,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế gần 23 tỷ đồng - tăng 9,32% so với cùng kỳ năm 2015. EPS đạt 1.517 đồng.

Thu Huyền

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: New Hội An

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email