Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

35,5% nhà đất xã hội dùng sai mục đích, đối tượng

Theo kết quả kiểm toán năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) về Chương trình Nhà đất xã hội (NOXH) tại đô thị Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho thấy, có rất nhiều nhà ở xã hội tại 2 thành phố này được sử dụng sai đối tượng.

Chi tiết, Kiểm toán nhà nước cho biết, kết quả chấp hành Chương trình Nhà ở xã hội tại hai thị trấn này tới năm 2015 đạt tỷ lệ thấp so với chỉ tiêu tạo ra NOXH giai đoạn 2011-2015 đã đề ra (TPHCM 22% và Đà Nẵng 43%); kế hoạch sản xuất NOXH chưa được xây đắp dựa trên kết quả khảo sát về nhu cầu NOXH; chưa ban hành kế hoạch phát triển NOXH 5 năm, hàng năm của giai đoạn để chi tiết hóa chỉ tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện và nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong thực hiện Chương trình.

Việc bố trí quỹ đất sản xuất NOXH chưa được quan tâm đúng mức (TPHCM chưa bố trí được quỹ đất cho sản xuất NOXH trong lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thành phố, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát hành khu công nghệ, khu giễu cợt xuất, khu công nghệ cao);

Cơ chế xác định giá sàn NOXH chưa thân mật tới việc đảm bảo sự phù hợp giữa giá niêm yết với thu nhập, kĩ năng thanh toán của các đối tượng được mua NOXH; công tác thẩm định việc xây dựng giá bán còn chưa nghiêm ngặt, dẫn đến việc người mua nhà không tiếp cận được mức giá tốt nhất, qua kiểm toán cho thấy còn nhiều khoản mục chi tiêu cấu thành giá bán không phù hợp luật pháp.

Cụ thể là tại TPHCM, theo kết quả kiểm toán bởi KTNN và doanh nghiệp kiểm toán độc lập, 3 dự án đã kết thúc được hoán đổi bằng quỹ đất do Nhà nước quản lý có tỷ lệ chí phí bị vứt bỏ, không được quyết toán vào chi tiêu cấu thành giá niêm yết cho Nhà nước khoảng từ 1,0% tới 7,9%; TP. Đà Nẵng: Nếu thải trừ các sai sót do KTNN phát hiện thì giá bán tại 02 dự án được kiểm toán giảm khoảng 10-17%.

Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước còn chưa phát hiện, xử lý được một số sai sót trong việc xác định đối tượng mua nhà của chủ đầu tư và việc sử dụng căn hộ NOXH, dẫn đến nhiều trường hợp sử dụng sai mục đích, đối tượng nhưng chưa bị xử lý theo đúng pháp luật.

Số liệu chi tiết được KTNN nêu chi tiết với TPHCM là 16,7% căn hộ được kiểm tra đang sử dụng không đúng mục đích, đối tượng (ghi nhận theo Biên bản kiểm tra lần gần nhất (chấp hành vào tháng 7/2015) của Quỹ Phát hành nhà đất đối với 5 thông thường cư NOXH thuộc sở hữu nhà nước). Còn Đà Nẵng có 35,5% số căn hộ được KTNN chọn mẫu xác minh hiện đang sử dụng không đúng mục đích, đối tượng.

Nhìn phổ biến, theo KTNN đánh giá, cả hai địa phương đều chưa nhiệt tình đúng mức tới công tác tổ chức bình chọn, rút kinh nghiệm về tình hình sản xuất NOXH nhằm kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn giễu cợt. Ngoài ra những hạn chế từ phía địa phương trong việc chấp hành Chương trình, các luật pháp của Chính phủ về NOXH còn vài bất cập như: Qui định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí mua NOXH còn có điểm chưa rõ ràng, cụ thể, dẫn tới tiềm ẩn rủi ro xác định không đúng đối tượng; chế độ xác định giá bán NOXH chưa có luật pháp bảo đảm sự phù hợp giữa thu nhập, tài năng thanh toán của đối tượng được mua với giá bán NOXH./.

Theo Xuân Thân

VOV


Tham khảo thêm: New Hội An City

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Nhận theo dõi qua Email